Audyt RODO / Szkolenie RODO / Dostosowanie do RODO
Oferujemy szkolenia i audyty z zakresu ochrony danych osobowych wg. wymogów RODO.

Czekamy na Państwa wiadomość
biuro@favitor.pl lub telefon 669 501 401

Szkolenie z dostosowania do RODO

Koszt szkolenia

 • 900 zł netto za pierwszego uczestnika z Państwa Firmy
 • 500 zł netto za kolejnych uczestników z Państwa Firmy

Płatność przelewem na rachunek bankowy po rejestracji przez formularz poniżej, co namniej 7 dni przed datą szkolenia.

Korzyści dla uczestników

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i papierowej,
 • Praktyczna wiedza - prowadzący szkolenie realizuje obecnie liczne projekty audytowe i wdrożeniowe RODO
 • Sesja pytań i odpowiedzi na temat praktyki Państwa Firmy - przed szkoleniem nadsyłają Państwo pytania i wątpliwości, o których rozmawiamy w trakcie szkolenia
 • Następne kroki do wdrożenia wymogów RODO - na podstawie materiału szkoleniowego i sesji odpowiedzi, sugerujemy następne kroki w drodze do dostosowania do RODO
 • Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu dla wszystkich uczestników,
 • Badanie satysfakcji po szkoleniu, aby stwierdzić jak zadowoleni są uczestnicy i czy wymagane są dalsze szczegółowe konsultacje lub inne działania.

Program szkolenia

 • Czym jest RODO?
  a. różnica pomiędzy rozporządzeniem unijnym (RODO) a dyrektywą
  b. pozycja RODO względem polskiego prawa
  c. system prawa ochrony danych osobowych w Polsce
  d. kary wprowadzane przez RODO
 • Dane osobowe
  a. praktyczna definicja danych osobowych
  b. zmiany wynikające z RODO
  c. w jakich przypadkach informacje o przedsiębiorcach podlegają RODO?
  d. przykłady danych osobowych w praktyce przedsiębiorstwa
 • Przetwarzanie danych osobowych
  a. co RODO rozumie pod pojęciem przetwarzania danych osobowych,
  b. przypadki przetwarzania w praktyce gospodarczej,
  c. kiedy można zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe (kiedy zgoda jest a kiedy nie jest potrzebna).
 • Administrator Danych Osobowych i Procesor
  a. wyjaśnienie podstawowych pojęć i przykłady
  b. jak określić którą z tych ról i kiedy pełni firma
  c. jak legalnie uregulować współpracę na linii ADO-Procesor
 • Obowiązki formalne
  a. wymagana przez przepisy dokumentacja i sytuacje kiedy należy ją stosować
  b. uregulowanie stosunków z pracownikami
 • Zabezpieczanie danych
  a. jak chronić dane osobowe,
  b. jakie wymogi stawia RODO względem zabezpieczeń,
  c. co zrobić kiedy dojdzie do naruszenia ochrony danych.
 • Obowiązki względem ludzi - ogólnie
  a. kogo należy informować,
  b. jak sformułować odpowiednią informację na gruncie RODO,
  c. kiedy i o czym nie musimy informować,
  d. jakie prawa, przyznane ludziom, należy realizować.
 • Zasady nowego obowiązku informacyjnego - szczegółowo
  a. zasady ustalania podstawy prawnej,
  b. informacja o prawach uzależniona od podstawy prawnej,
  c. konieczność informowania o czasie przechowywania danych,
  d. sposób dotarcia z informacją,
  e. czas na dotarcie z informacją,
  f. wymogi co do formy obowiązku informacyjnego,
  g. wyjątki w zakresie obowiązku informacyjnego.
 • Organ nadzorczy:
  a. zarys kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  b. obowiązek informowania Prezesa UODO o pozwach cywilnych,
  c. zatwierdzanie praktyk, polityk i kodeksów przez Prezesa UODO,
  d. kompetencje kontrolerów.
 • Rodzaje ryzyka i odpowiedzialności w związku z RODO
  a. zablokowanie możliwości podpisania umowy z klientem,
  b. odpowiedzialność umowna wobec klienta,
  c. zasady nakładania kar administracyjnych,
  d. sytuacje w których urząd zablokuje działalność przedsiębiorstwa,
  e. naruszenia zagrożone karą finansową,
  f. obowiązek publicznego przyznania się do złamania prawa,
  g. sytuacje w których firma może zostać pozwana o odszkodowanie,
  h. odpowiedzialność karna
 • Sesja pytań i odpowiedzi dotyczących praktyki Państwa Firmy

Prowadzący

Przemysław Caputa - prawnik, audytor i szkoleniowiec Kancelarii Favitor z zakresu ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej i postępowania cywilnego. Praktyk i autorytet w dziedzinie dostosowania do RODO doceniony zarówno przez dużych klientów korporacyjnych, jak i mniejsze firmy. Realizuje szereg projektów dostosowawczych i posiada najbardziej aktualną wiedzę na temat zasad wdrożenia RODO.

Więcej informacji o szkoleniu

email: biuro@favitor.pl, telefon 669 501 401

Audyt i dostosowanie do wymogów RODO

25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy, znane jako RODO. Dostosowanie do RODO to wyzwanie, ale podchodząc do niego systematycznie i pragmatycznie, możemy wspólnie zapewnić zgodność Państwa firmy czy instytucji z nowymi wymogami. Państwa zespół będzie zadowolony, że wreszcie ktoś rozwiał ich wątpliwości, uporządkował kwestie prawne, organizacyjne, techniczne. Jednocześnie ograniczymy ryzyka prawne i umowne. Wystarczy się z nami skontaktować.

Czekamy na Państwa wiadomość
biuro@favitor.pl lub telefon 669 501 401

Jak przeprowadzić wdrożenie wymogów RODO?

Przeprowadzimy Państwa przez cały proces dostosowania do wymogów RODO od początku, do samego końca. Naszym priorytetem jest niewielka uciążliwość wdrażanych rozwiązań, a jednocześnie pełna zgodność z wymogami.

Zapewnimy m.in.:
 • Audyt ochrony danych osobowych wg. RODO - analiza dokumentów, spotkania, oględziny miejsca pracy
  • Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych
   • jakie dane osobowe są przetwarzane?
   • przez kogo?
   • w jakim celu?
   • na jakiej podstawie prawnej?
   • jak są zabezpieczone?
   • komu są powierzane i udostępniane?
   • przez jak długo?
  • Wskazanie obszarów do poprawy na płaszczyźnie
   • prawnej (np. zbyt szeroki zakres danych, niewłaściwie sformułowana zgoda, brak poprawnej klauzuli informacyjnej, brak zawarcia umowy powierzenia itp.)
   • organizacyjnej (np. brak wymaganego rejestru czynności przetwarzania, wątpliwości zespołu dotyczące wykonywanej pracy, brak wymaganych procedur itp.),
   • technicznej (systemy komputerowe, telefony i tablety, systemy monitoringu),
   • bezpieczeństwa fizycznego przetwarzanych danych (dostęp do pomieszczeń, dokumentów, systemów informatycznych).
 • Wdrożenie ochrony danych osobowych wg. RODO - spotkania, szkolenia, wprowadzanie dokumentów, procedur
  • Stworzenie prawnie wymaganej dokumentacji m.in. rejestru przetwarzania, analiz ryzyka i skutków przetwarzania,
  • Opracowanie procedur przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO,
  • Przygotowanie umów z podwykonawcami zgodnie z wymogami RODO
  • Pełnienie funkcji lub wsparcie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Officer),
  • Szkolenia dostosowane do Państwa działalności, przeznaczone dla ogółu pracowników ale także wyspecjalizowane dla poszczególnych działów oraz kadry zarządzającej,

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

 • Wspieramy naszych klientów już od 15 lat
 • Mamy bogate doświadczenie w wielu branżach - znamy odpowiedzi na Państwa pytania
 • Skupiamy się na Państwa firmie i łatwości prowadzenia Państwa działalności
 • Wspólnie znajdujemy praktyczne rozwiązania złożonych problemów
 • Mamy polisę od Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę 2 milionów złotych

Czekamy na Państwa wiadomość
biuro@favitor.pl lub telefon 669 501 401