Szkolenie z ochrony danych osobowych | Audyt ochrony danych osobowych !
Szkolenie: Ochrona Danych Osobowych
Oferujemy szkolenia i audyty z zakresu ochrony danych osobowych przygotowujące firmę do kontroli GIODO i pozwalające zapewnić jej stan, którego wymaga ustawa o ochronie danych osobowych.
Zapraszamy do udziału w zamkniętym szkoleniu pt.

Szkolenie: "Ochrona danych osobowych: praktyka, dokumenty, kontrole"


Termin:
do ustalenia, szkolenie wewnętrzne

Czas trwania:
1 dzień, 4 godziny szkolenia + ewentualne konsultacje

Miejsce:
do ustalenia

Cena:
do ustalenia, w zależności od branży, ilości szkolonych osób itp.

Więcej informacji:
tel. (22) 853 37 76,
e-mail: biuro MAŁPA favitor.pl

Kto powinien uczestniczyć?

Ustawowe obowiązki dotyczą kierownictwa każdej organizacji i to właśnie zarząd ponosi odpowiedzialność za wszelkie niedopatrzenia. Z drugiej strony realizacji wymogów prawnych muszą dopilnować przede wszystkim szefowie informatyki, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Korzyści z udziału w warsztatach

Efektem udziału w szkoleniu będzie zdobycie wiedzy i informacji umożliwiających:
 • prowadzenie intensywnych i rozbudowanych działań marketingowo-sprzedażowych nie łamiąc ustawowych obowiązków,
 • przygotowanie firmy do kontroli GIODO,
 • posiadanie gotowych szablonów dokumentów na potrzeby organizacji np. konkursów w Internecie lub poza nim.

Charakter szkolenia:

 • prezentacja będzie w miarę możliwości sprofilowana pod kątem firm, z których pochodzić będą uczestnicy szkolenia,
 • zajęcia prowadzone będą w formie wykładowej z wieloma odniesieniami do faktycznych przykładów oraz case studies,
 • zarejestrowani uczestnicy mogą przed szkoleniem wysłać nurtujące ich pytania związane z tematem szkolenia - prosimy pisać na adres biuro MAŁPA biznesnet.pl,
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu oraz materiały w druku.

Przebieg tego szkolenia

  Prawo
 • Konstytucja RP
 • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych i Akty Wykonawcze
  • Zakres stosowania
  • Definicje
  • Zasady przetwarzania informacji

 • Obowiązki administratora danych
  • Prawa osoby, której dotyczą dane
  • Zabezpieczanie zbiorów danych osobowych
  • Rejestracja zbiorów danych osobowych
  • Odpowiedzialność karna
  GIODO i Biuro GIODO
 • Uprawnienia
  • Co może, a czego nie może zrobić w naszej firmie inspektor ochrony danych osobowych?

 • Działania kontrolne
  • Jak działa biuro GIODO i inspektorzy?
  Praktyka firmy
 • Rejestracja i udostępnianie zbiorów danych
  • Jak wypełnić wniosek o wpisanie zbioru do rejestru i jak skompletować pozostałe dane i dokumenty?
  • Jak wypełnić wniosek o udostępnienie zbiorów?

 • Infrastruktura, organizacja

  • Administrator bezpieczeństwa informacji
  • Jak zapewnić organizacyjny aspekt zabezpieczania danych? (polityka bezpieczeństwa, szkolenia, instrukcje, zasady dostępu do danych itp.)
  • Jak zabezpieczyć urządzenia i systemy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

 • Jak przygotować się do kontroli inspektora ochrony danych osobowych?

  • Dokumentacja: instrukcje, spisy, procedury
  Studium przypadku
 • Postępowanie przy organizacji konkursu
  • Jakie informacje należy przekazać uczestnikom konkursu?
  • Jakie formuły muszą znaleźć się w ankiecie?
  • Jak reagować na zapytania i zażalenia uczestników związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych?


Więcej informacji:
tel. (22) 853 37 76,
e-mail: biuro MAŁPA favitor.pl

Audyt ochrony danych osobowych

Nasza oferta dotyczy usług realizacji audytu bezpieczeństwa danych osobowych w Państwa Firmie oraz dostosowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. W ramach audytu odbywa się również szkolenie.

W wyniku realizacji audytu i działań dostosowawczych zapewniony zostanie Państwa Firmie stan prawny i organizacyjny odpowiadający wymogom ustawy i rozporządzeń, a także stan gotowości na ewentualną kontrolę ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zakres współpracy W ramach współpracy proponujemy kolejno podjąć następujące działania:
 • Audyt: rozpoznanie stanu organizacyjnego, technicznego i prawnego
 • Rozmowa z przyszłym/obecnym ABI Państwa Firmy
 • Dostosowanie techniczno-organizacyjnych zasad przetwarzania danych do stanu wymaganego przez ustawę wraz z rozporządzeniami, w tym szkolenie
 • Wskazówki i konsultacje dotyczące ustawowo wymaganego stałego monitoringu bezpieczeństwa, ryzyka i reagowania na naruszenia organizacyjne, techniczne i prawne

Przedstawiony powyżej zakres współpracy pozwoli Państwa Firmie stale utrzymywać stan prawny odpowiadający wymogom ustawy i rozporządzeń, a także stan gotowości na ewentualną kontrolę ze strony GIODO.

Więcej informacji:
tel. (22) 853 37 76,
e-mail: biuro MAŁPA favitor.plSzkolenie z ochrony danych osobowych | ochrona danych osobowych szkolenie z ochrony danych osobowych szkolenie GIODO audyt ochrona danych osobowych audyt ochrony danych osobowych kontrola GIODO zewnetrzny ABI outsourcing ABI serwery dedykowane kolokacja | ISO 27001, Ochrony Danych Osobowych oraz Informacji Niejawnych